Om Vedic Art

"Med tillåtelse och acceptans låter vi det som vill komma till uttryck bli uttryckt, utan bedömningar eller intellektets inblandning."

Längtar du efter att måla men har inte vågat prova? Målar du redan men söker ett friare och mer tillåtande sätt att uttrycka dig? Då kanske Vedic Art är något för dig!

Vedic Art är en modern svensk metod och pedagogiskt förhållningssätt för att väcka och utveckla skaparlusten. Vi använder oss av måleri som redskap, och metoden sätter ofta igång processer för personlig utveckling eftersom de olika principerna som metoden bygger på är applicerbara inom livets alla områden. 

Vedic Art är en metod för att frigöra oss från blockeringar och kan hjälpa oss att våga följa vår inre längtan!

Vedic Art passa alla, såväl nybörjare som erfarna konstnärer.

Den tillåtande och lekfulla inställningen hjälper oss att komma i kontakt med den inneboende kreativitet vi alla har. Den hjälper oss att finna och utveckla vårt eget uttryck, helt utan regler eller krav. Här fördjupar vi oss inte i tekniker. Här finner vi istället vägar som hjälper oss att släppa blockeringar i vår kontakt med vår inre kreativa intelligens.

Vi lägger stort fokus på frihet och att följa vår egen rytm i vårt skapande. Vi kan alla använda de personliga resurser som vi har, för att uttrycka något som är viktigt och sant för oss själva. Det vi uttrycker är alltid värt respekt och inget är rätt eller fel, bättre eller sämre. 

Ditt uttryck är alltid rätt!

Nästa kurs hålls i Stockholm 18-19 april 2020. Läs mer här.