Om Mandalas

"Never before has mankind been in such need of the healing power of the Mandala as the present. Our fractured, disintegrating world cries for that cohesive force which is the great power of Mandala."

"Att skapa en Mandala är att skapa strömmar av positiv energi."

Att måla sin egen Mandala har en starkt terapeutisk effekt och stimulerar ofta till en ökad lust för fortsatt kreativt skapande. Verkar utvecklande då vi kommer i kontakt med vår skapande kraft. När vi skapar mår vi bra!

 

Varje Mandala kan sägas vara en spegling av den person du är vid just det tillfället du skapar den, eller ett uttryck av ditt inre Själv.

Din Mandala kan ge dig kontakt med den djupare visdomen inom dig och hjälpa dig att leva ut den du är menad att vara.

 

Det finns ingen rätt eller fel Mandala. Ditt unika uttryck är alltid rätt. Låt din instinkt guida dig i ditt val av färg och form.

 

Mandalas var heliga bland urtida folkgrupper i olika delar av världen, både i öst, väst och i Europa. Ordet Mandala betyder Cirkel på sanskrit och är en vacker symbol för Helhet. Helheten ryms inom denna cirkel, där varje del är lika viktig och samverkar i perfekt harmoni för Det Hela - Alltet.

 

Det är något speciellt och väldigt naturligt med cirkel formen. Barn från hela världen och från olika kulturer ritar och målar cirklar och cirklar med mönster i spontant och naturligt från ca 3-4 års ålder. Detta är något de själva upptäcker, utan inlärning från vuxenvärlden.

 

Det är både roligt, naturligt och vackert att skapa en Mandala! 

Nästa workshop hålls söndag 2 februari 2020. Ett unikt tillfälle där vi arbetar både med måleri och med färska blommor! Läs mer här.