Måleri & Poesi

Är du nyfiken på, eller känner en längtan till att uttrycka dig, inte bara genom måleri, utan även med skrivna ord?

 

Eller älskar du, liksom jag, att måla och att läsa eller skriva poesi?

 

Här kombinerar vi dessa två konstformer. Här låter vi vårt uttryck expandera ytterligare genom att det vi målar fram på duken även får inspirera till skrivna ord som blir poesi!

 

Jag älskar att läsa poesi. En av mina favoriter är Rumi, en av historiens främsta enligt mig. Jag älskar även känslan som infinner sig när inspirationen till att skriva kommer, ofta helt oförberett. Många gånger är det från ett ord eller fras som någon säger, eller en tanke eller känsla som dyker upp i mitt sinne, som hela dikten sedan öppnar sig. Jag är så oerhört tacksam för denna inspiration och jag har skrivit en dikt för att hedra detta. Ibland kommer inspirationen på svenska och ibland på engelska. Just denna kom på engelska;

"In honor of the poem"

My poems                        

are your words                                             

to me

that comforts

the most.

They tell me

where Love is held

and shows me

which obstacles

are still there to hide it.

I honor your words

spoken through me.

I honor the space

in where they are given.

Läs mer här om nästkommande workshop som anordnas i södra Italien 1/5 - 7/5 2019.

Varmt välkommen att följa med!